Правила користування мережею Інтернет

Мережа Інтернет являє собою глобальне децентралізоване об'єднання комп'ютерних мереж та інформаційних ресурсів, що належать багатьом людям та організаціям, яке не має єдиного зводу правил (законів) користування Мережею. Однак існують загальноприйняті Норми роботи в мережі Інтернет, спрямовані на забезпечення нормальної роботи кожного з користувачів, яка б не заважала роботі інших користувачів.

Фундаментальним положенням цих Норм є наступне: Правила користування будь-якими ресурсами мережі Інтернет (від поштової скриньки до каналу зв'язку) визначають виключно власники цих ресурсів, і лише вони.

Цей документ описує загальноприйняті Норми роботи в мережі Інтернет, дотримуватися яких зобов'язані всі користувачі без винятку. Дія цих Норм розповсюджується на порядок користування ресурсів Мережі. Тут і надалі словом Мережа позначається глобальна мережа Інтернет і доступні з неї інші мережі.

1. Обмеження на інформаційний шум (СПАМ)

Розвиток Мережі призвів до того, що однією з основних проблем користувачів став надлишок інформації. Через це спільнота Мережі розробило спеціальні Правила, спрямовані на захист користувача від непотрібної йому/незамовленої ним інформації (спаму). Так, при використанні Мережі є недопустимими:

 • масове поширення попередньо не обумовлених електронних листів (unsolicited mass mailing). Під необумовленим масовим поширенням мається на увазі як розсилання безлічі адресантів, так і розсилання безлічі листів одному адресантові;
 • не обумовлене попередньо відправлення електронних листів об'ємом більше однієї сторінки або наявність у листі вкладених файлів;
 • не обумовлене розповсюдження електронних листів рекламного, комерційного або агітаційного характеру, а також листів, які містять грубі, нецензурні або образливі вирази чи речення;
 • розміщення в будь-якій конференції Usenet або в іншій конференції, форумі або електронному списку розсилань публікацій, які не відповідають тематиці цієї конференції або списку розсилань (off-topic);
 • розміщення а будь-якій конференції повідомлень рекламного, комерційного або агітаційного характеру, окрім випадків, коли такі повідомлення явно дозволені правилами конференції або їхнє розміщення було попередньо обумовлено з власниками або адміністраторами конференції;
 • розміщення в будь-якій конференції статей, які містять вкладені файли, окрім випадків, коли це явно дозволено правилами конференції або їхнє розміщення було попередньо обумовлено з власниками або адміністраторами конференції;
 • розсилання інформації користувачам, які повідомили попередньо своє явне небажання отримувати таку інформацію;
 • використання власних або наданих інформаційних ресурсів (поштових скриньок, адрес електронної пошти, сторінок WWW тощо) в якості контактних координат при виконанні будь-якої з вищеописаних дій, незалежно від того, з якої точки Мережі ці дії були зроблені.

2. Заборона несанкціонованого доступу й мережевих атак

Не допускається вчинення спроб несанкціонованого доступу до ресурсів Мережі, проведення або участь в атаках та зломах у Мережі, за винятком випадків, коли атака на ресурс Мережі відбувається за явною згодою його власника або адміністратора цього ресурсу. У тому числі заборонено: дії, спрямовані на порушення нормального функціонування елементів Мережі (комп'ютерів, іншого обладнання або програмного забезпечення), які не належать користувачеві; дії, спрямовані на отримання несанкціонованого доступу, у тому числі привілейованого, до ресурсу Мережі (комп'ютера, іншого обладнання або інформаційного ресурсу), подальше використання такого доступу, а також знищення або модифікація програмного забезпечення або даних, що не належать користувачеві, без згоди власника цього програмного продукту/даних або адміністратора даного інформаційного ресурсу; передача комп'ютерам або обладнання Мережі беззмістовної або шкідливої інформації, що створює паразитне навантаження на ці комп'ютери або обладнання, а також проміжні сегменти Мережі, в об'ємах, що перевищують мінімально допустимі для перевірки зв'язку між мережами або доступність окремих її елементів.

3. Дотримання правил, встановлених власниками ресурсів

Окрім вище приведених правил, власник будь-якого інформаційного або технічного ресурсу Мережі може встановлювати для цього ресурсу власні правила його користування.

Ці правила користування публікуються власниками або адміністраторами ресурсів. Вони, або посилання на них, є доступними при підключенні користувача до ресурсу.

Користувач зобов'язаний дотримуватися правил користування ресурсом, установлених його власником, або ж відмовитися від його використання.

Власник або адміністратор ресурсу (комп'ютерів, іншого обладнання або програмного забезпечення), що не належить користувачеві, не несе відповідальності перед користувачем за будь-які збитки, які можуть бути заподіяні йому внаслідок невиконання ним зобов'язань, що регламентуються загальноприйнятими нормами користування мережею Інтернет.

Власник або адміністратор ресурсу, що не належить користувачеві, залишає за собою право заборонити виконання скриптів користувача, які можуть викликати перевантаження системи та/або завдати будь-якої шкоди роботі серверного програмного забезпечення.

4. Недопустимість фальсифікації

Більшість ресурсів Мережі не потребує ідентифікації користувача та допускає анонімне використання. Однак у ряді випадків користувач повинен надати інформацію, яка ідентифікує його та використовувані ним засоби доступу до Мережі. При цьому користувачеві заборонено:

 • використовувати ідентифікаційні дані (імена, адреси, телефони) третіх осіб, крім випадків, коли ці особи уповноважили користувача на таке використання;
 • користувач повинен вжити відповідних заходів, щоб запобігти використанню ресурсів Мережі третіми особами від його імені (забезпечити надійне збереження паролів та інших кодів автоматичного доступу та управління своїми WEB-ресурсами);
 • фальсифікувати свою IP-адресу, а також адреси, що використовуються в інших мережевих протоколах під час обміну даними у Мережі;
 • використовувати неіснуючі зворотні адреси під час відсилання електронних листів.